Extra Profit by POS-Synergy

Náším úkolem je, učinit Vaše oddělení malířského nářadí ziskovým. [more]
 
Tip-A-Friend
Druckversion

Extra profit díky synergii POS

Naším cílem je, zajistit Vašemu oddělení barev ziskovost.

Prodejní koncept COLOR EXPERT Vám zaručuje optimální a logické strukturování sortimentu malířského nářadí. Vývoj zákaznických prodejních konceptů probíhá v první řadě s ohledem na časovou posloupnost jednotlivých malířských činností, toto členění dodává prodejním konceptům logiku a přehlednost. Nákup malířského nářadí je poté pro DIY uživatele i profesionála snadný a rychlý. Náš prodejní koncept COLOR EXPERT tímto způsobem podporuje Vaše zákazníkyv provádění malířských projektů usnadňuje volbu optimálního malířského nářadí pro všechny úkoly a rekonstrukce. Pozornost Vašich zákazníků upoutají i produkty, které s nanášením barev souvisejí pouze okrajově a výsledek? Zákazníkův nákupní koš je plnější a Váš zisk je vyšší.

Zároveň s tím se snižuje riziko, že utrpí Vaše image jako prodejce kvalitních barev a laků, protože riziko zakoupení nevhodného nástroje na aplikaci barvy nebo laku je minimalizováno. Výběr nástroje není řízen pořizovací cenou, ale jeho vhodností vzhledem k záměrům kupujícího. Vaši zákazníci nakupují více-méně prakticky automaticky ten nejvhodnější nástroj pro svou práci. Tímto způsobem se zvyšuje spokojenost zákazníků, kteří se později vracejí pro další nákupy. Vzájemné vazby mezi zákazníkem a Vámi jako prodejcem jsou neustále posilovány.

Máme na mysli jediné – nabídnout Vám přesně takovou skladbu sortimentu, která přesně vystihuje strukturu Vašich prodejů v oblasti barev, laků a lazur. Takovým způsobem vzniká zákazníkovi na míru vytvořený prodejní koncept POS.

Z vlastních zkušeností Vás můžeme ujistit, že prodejní POS koncept Color Expert Vám bude generovat daleko vyšší zisk díky dodatečným prodejům doplňkového sortimentu. Říkáme tomu „Extra profit díky synergii POS“ = EPPS (Extra Profit by POS-Synergy).